Застраховки от GROUPAMA & Визови услуги

Застраховки от GROUPAMA & Визови услуги

Застраховки от GROUPAMA:

„Помощ при пътуване“ е медицинска застраховка при пътуване и престой в чужбина, за български и чуждестранни граждани, предназначена за туристически и бизнес пътувания, както и при упражняване на спорт.

„Отмяна на пътуване“ е предназначена за лица, на които им предстои туристическо, бизнес или друг вид пътуване. Сключва се срещу риска от невъзможност да се осъществи организирано пътуване или самолетен полет, поради причини, независещи от волята на застрахования и непредвидими към момента на сключване на застраховката.

Визови услуги:

Осигуряваме изготвянето и подаването на документи за туристически и бизнес визи за Русия, Китай, Азербайджан, Беларус, Виетнам, Индия, Тайланд и др.